Nguyễn Văn Bái

Họa sĩ, nhà giáo Nguyễn Văn Bái
(1912 - 1999)


Trăm hoa đua nở - Sơn khắc (280cm x 160cm)
 (Sưu tập của Đại sứ quán Pháp năm 1942)
(Bình phong 7 tấm sơn khắc màu 2 mặt, ảnh chụp đen trắng do gia đình tác giả cung cấp)Bức bình phong 6 tấm, mặt trước:
Đám rước đình làng - Sơn khắc (147,5cm x 195,5cm), 1935
(Ảnh chụp bản trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam)


Bức bình phong 6 tấm, mặt sau:
Tứ quý - Sơn khắc (147,5cm x 195,5cm), 1935
(Ảnh chụp bản trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Xin mời đóng góp những ý kiến quý báu của bạn!