Nguyễn Viết Thắng

Nguyễn Viết Thắng
  • Sinh ngày 15/10/1973 tại Hải Phòng
  • Tốt nghiệp ngành điêu khắc, trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội (1997).
  • Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam (2015)
  • Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng (2012)
Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc, Hà Nội 2000
Triển Lãm Điêu khắc toàn quốc, Hà Nội 2003
Triển lãm Dogma về chân dung tự họa, Hà Nội 2012
Triển lãm Mỹ thuật Hồng Bàng - Hải Phòng 2013
Triển lãm 10 năm Điêu khắc toàn quốc 2013
Triển lãm Mỹ thuật "GẶP GỠ - HẢI PHÒNG 2014" tại Bảo tàng Hải Phòng
Triển lãm Mỹ thuật "HÔM NAY & MÃI MÃI 2014" tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
Triển lãm nhóm "Mùi Tết" tại Hàng Da Galleria (Hà Nội 8/2 - 8/3/2015)
Triển lãm Mỹ thuật trẻ "TODAY" - Hà Nội 2016
Website: thangmdk.blogspot.com
Facebook: Nguyễn Viết Thắng
                  ThangmdkPage
Email: thangmdk@gmail.com
Tel: 0912 744 784
--------------------
--------------------
Nguyễn Viết Thắng
Con bò - Gốm sa-mốt (43x21x38cm) 2019

Nguyễn Viết Thắng
Mang cá cho mèo - Gốm sa-mốt (21x47x38cm)x1, (7x14x25cm)x4, (8x26x11cm)x2, 2019

Nguyễn Viết Thắng
Mèo 1 - Gốm sa-mốt (14x31x30cm) 2019

Nguyễn Viết Thắng
Mèo 2 - Gốm sa-mốt (20x40x30cm) 2019

Nguyễn Viết Thắng
Con Hổ 3 - Gốm sa-mốt (15x60x31cm) 2019

Nguyễn Viết Thắng
Con Hổ 2 - Gốm sa-mốt (50x20x20cm) 2019

Nguyễn Viết Thắng
Con Hổ 1 - Gốm sa-mốt (19x37x34cm) 2019

Nguyễn Viết Thắng
The Pig No.2 - Ceramic (34x25x25cm) 2019

Nguyễn Viết Thắng
The Pig No.1 - Ceramic (25x28x36cm) 2019

Nguyễn Viết Thắng
Mèo và đàn chuột - Gốm (KT mèo: 98x28x20cm) 2018

Nguyễn Viết Thắng
Chân dung - Ceramic (22x42x47cm) 2018

Nguyễn Viết Thắng
The Dog No.11 - Ceramic (43x10x25cm) 2018

Nguyễn Viết Thắng
The Dog No.10 - Ceramic (28x22x21cm) 2018
(Sưu tập của Loan Bùi)

Nguyễn Viết Thắng
The Dog No.9 - Ceramic (46x22x21cm) 2018
(Sưu tập của họa sĩ Bùi Duy Khánh)

Nguyễn Viết Thắng
The Dog No.8 - Ceramic - (32x23x23cm) 2018

Nguyễn Viết Thắng
The Dog No.6 - Ceramic (50x17x40cm) 2018

Nguyễn Viết Thắng
The Dog No.3 - Ceramic (42x23x23cm) 2018
Sưu tập của Tuan Anh Nguyen (Hà Nội)

Nguyễn Viết Thắng
The Dog No.2 - Ceramic (41x15x42cm) 2018
(Sưu tập của Ha Thu Nga)

Nguyễn Viết Thắng
The Dog No.1 - Ceramic (60x20x42cm) 2018
(Sưu tập của Phạm Quang Minh)

Nguyễn Viết Thắng - Gà bé, gà lớn - Gốm (59x39x25cm) 2016

Nguyễn Viết Thắng - Công chúa - Gốm (25x39x59cm) 2016
(Giải C Triển lãm Mỹ thuật khu vực đồng bằng Sông Hồng - Hải Phòng 2016)

Nguyễn Viết Thắng - Nude 76 - Gốm sa-mốt(23x14x40cm) 2016

Nguyễn Viết Thắng - Nude 74 - Gốm sa-mốt - (20x41x42cm) - 2016
Sưu tập của ông Nguyễn Quang (Sydney, Australia)

Nguyễn Viết Thắng - Nude 73 - Gốm sa-mốt - (34x17x28cm) - 2016
Sưu tập của ông Nguyễn Quang (Sydney, Australia)

Nguyễn Viết Thắng - Nude 72 - Gốm sa-mốt - (28x17x34cm) - 2016
Sưu tập của ông Nguyễn Quang (Sydney, Australia)

Nguyễn Viết Thắng - Nude 71 - Gốm sa-mốt - H36cm - 2016
Sưu tập của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp (Hà Nội)

Nguyễn Viết Thắng - Nude 69 - Gốm sa-mốt - H40cm - 2016
Sưu tập của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp (Hà Nội)


Nguyễn Viết Thắng - Nude 68 - Gốm sa-mốt - H36cm - 2016
Sưu tập của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp (Hà Nội)


Nguyễn Viết Thắng - Nude 65 - Gốm sa-mốt - H60cm - 2016


Nguyễn Viết Thắng - Nude 63 - Gốm sa-mốt - H30cm - 2016
(Sưu tập của CĐC, Hà Nội)

Nguyễn Viết Thắng - Nude 62 - Gốm sa-mốt - H30cm - 2016


 Nguyễn Viết Thắng - Hình vuông - Gốm sa-mốt (20cm x 20cm x 2) - 2016


Nguyễn Viết Thắng - Khỉ 4 - Gốm sa-mốt (H 36cm) - 2016


Nguyễn Viết Thắng - Khỉ 3 - Gốm sa-mốt (H 35cm) - 2016
(Sưu tập của họa sĩ Phạm Xuân Diệu)

Nguyễn Viết Thắng - Khỉ 2 - Gốm sa-mốt (H 52cm) - 2016


Nguyễn Viết Thắng - Khỉ 1 - Gốm sa-mốt (H 38cm) - 2016


Nguyễn Viết Thắng - Tam Bạc - Gốm sa-mốt (16x76x36cm) - 2015
(Triển lãm mỹ thuật "Tam Bạc - phố và sông" - Hải Phòng 2015)
(Triển lãm Mỹ thuật "TODAY" - Hà Nội 2016)

Nguyễn Viết Thắng - Phố của tôi - Gốm sa-mốt - (48cm x 65cm x 32cm) - 2015
(Triển lãm mỹ thuật "Tam Bạc - phố và sông" - Hải Phòng 2015)

(Sưu tập của ông Cao Văn Tuấn)

Nguyễn Viết Thắng - Nude 61 - Gốm sa-mốt - H35cm - 2015
(Sưu tập của ông Cao Văn Tuấn)


Nguyễn Viết Thắng - Nude 60 - Gốm sa-mốt - H32cm - 2015
(Sưu tập của ông Dương Hoàng Nam)Nguyễn Viết Thắng - Nude 57 - Gốm sa-mốt - H32cm - 2015
(Sưu tập của ông Nguyễn Kim Côn, Hải Phòng)

Nguyễn Viết Thắng - Nude 50 - Gốm sa-mốt (H15cm x 27cm x 7cm) - 2015
Sưu tập của ông Trần Triết (Westminster, CA, United States)

Nguyễn Viết Thắng - Con dê 11 - Gốm sa-mốt
(H36 x 6 x 28cm) - 2015

Nguyễn Viết Thắng - Con dê 12 - Gốm sa-mốt
(H32 x 34 x 7cm) - 2015
Sưu tập của ông Thái Văn Hùng (Lyon, France)

Nguyễn Viết Thắng - 2 con dê - Gốm sa-mốt
(H33.5 x 16 x 5.5cm)& (h46 x 26 x 7.5cm) - 2014


Nguyễn Viết Thắng - Con dê 1 - Gốm sa-mốt - 2014
Sưu tập của họa sĩ Bùi Viết Đoàn

Nguyễn Viết Thắng - Con dê 2 - Gốm sa-mốt - 2015
(Sưu tập của họa sĩ Phạm Anh Tuấn)


Nguyễn Viết Thắng - Con dê 8 - Gốm sa-mốt - 2015
(Sưu tập của họa sĩ Đinh Quân)


Nguyễn Viết Thắng - Hình vuông - Gốm sa-mốt - 20x20cm - 2014
Sưu tập của ông Philippe Pangrazzi (Đạo diễn điện ảnh, Toulouse, France)


 Nguyễn Viết Thắng - Mèo - Gốm sa-mốt - (H35cm) - 2014
(Triển lãm Mỹ thuật Hải Phòng 2014)
(Sưu tập của ông Đào Toàn)


Nguyễn Viết Thắng - Con ngựa 5 - Gốm sa-mốt - (47x25x10cm) - 2014
(Sưu tập của ông Đào Toàn)


Nguyễn Viết Thắng - Con chim - Gốm sa-mốt - H75cm - 2014
(Triển lãm Mỹ thuật "HÔM NAY & MÃI MÃI 2014" tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam)Nguyễn Viết Thắng - Con ngựa - Gốm sa-mốt - (70x73x18cm) - 2014
(Triển lãm Mỹ thuật "GẶP GỠ - HẢI PHÒNG 2014" tại Bảo tàng Hải Phòng)Nguyễn Viết Thắng - Con ngựa 3- Đất nung - H50cm - 2014 Nguyễn Viết Thắng - Con ngựa 2 - Gốm sa-mốt - H50cm - 2013
Sưu tập của ông Thái Văn Hùng (Lyon - France)


Nguyễn Viết Thắng - Con ngựa - Gốm sa-mốt - H80cm - 2013
(Giải A Triển lãm Mỹ thuật Hải Phòng 2013)
(Sưu tập của ông Dương Hoàng Nam)


Nguyễn Viết Thắng - Nude46 - Gốm sa-mốt - H38cm - 2014
(Sưu tập của ông Cao Văn Tuấn)


Nguyễn Viết Thắng - Nude33 - Gốm sa-mốt - H34cm - 2014
(Sưu tập của nhạc sĩ Duy Thái)


Nguyễn Viết Thắng - Nude32 - Gốm sa-mốt - H38cm - 2014
Sưu tập của ông Thái Văn Hùng (Lyon - France)


Nguyễn Viết Thắng - Nude26 - Gốm sa-mốt - H53cm - 2013
(Sưu tập của ông Trần Tuấn Khanh)


Nguyễn Viết Thắng - Nude21 - Gốm sa-mốt - H65cm - 2013
(Triển lãm Mỹ thuật "Hồng Bàng" - Hải Phòng 2013)
(Sưu tập của họa sĩ Bùi Duy Khánh)


Nguyễn Viết Thắng - Nude22 - Gốm sa-mốt - H45cm - 2013
Sưu tập của ông Thái Văn Hùng (Lyon - France)


Nguyễn Viết Thắng - Cô đồng - Gốm sa-mốt - H80cm - 2013
(Triển lãm 10 năm Điêu khắc toàn quốc - Hà nội 2013)

Nguyễn Viết Thắng - Cột đèn - Gốm sa mốt - H 73 cm - 2012
(Giải Khuyến khích cuộc thi Nhiếp ảnh, Mỹ thuật về đề tài Hoa phượng và thành phố Hoa phượng đỏ - Hải Phòng 2013)


Nguyễn Viết Thắng - Tự họa Gốm sa mốt - H 79 cm - 2012
(Triển lãm Dogma về chân dung tự họa 2012)


Nguyễn Viết Thắng - Mèo - Đất nung - 2011
Sưu tập của ông Thái Văn Hùng (Lyon - France)

Nguyễn Viết Thắng - Thiền - đất nung - H110cm - 2011
(Triển lãm Mỹ thuật khu vực đồng bằng sông Hồng - Bắc Ninh 2013)Nguyễn Viết Thắng - Chân dung họa sĩ Nguyễn Đoàn - Đất nung - 2011


Nguyễn Viết Thắng - Ra trận - Gốm (2005)


Nguyễn Viết Thắng - Nude9 - Đất nung - H33cm - 2004
(Sưu tập của ông Thái Văn Hiếu)Nguyễn Viết Thắng - Ban nhạc cổ - Gốm sành nâu - H70cm
( Triển lãm Điêu khắc toàn quốc 2003)

Nguyễn Viết Thắng - Kiều - Đất nung - 2003
(ST của Họa sĩ Nguyễn Viết Lục)


Nguyễn Viết Thắng - Nude4 - Đất nung - 2003
(ST của Họa sĩ Quang Ngọc)

Nguyễn Viết Thắng - Nude3 - Đất nung - 2003

Nguyễn Viết Thắng - thangmdk - Gà trống - Gốm - 2003
(ST của nhà biên kịch Tô Hoàng Vũ)
Nguyễn Viết Thắng - Gà mái Đất nung - 2003
(Sưu tập của ông Thái Văn Hiếu)
Nguyễn Viết Thắng - Nude7 - Đất nung - 2003


Nguyễn Viết Thắng - Nude8 - Đất nung - H33cm - 2003


 
 Nguyễn Viết Thắng - Đĩa II - Gốm (2001)


 
Nguyễn Viết Thắng - Đĩa I - Gốm (2001)


Nguyễn Viết Thắng - Tiếng khèn - Đất nung (2000)
(Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc 2000)


Nguyễn Viết Thắng - Đi hội - Gốm -1999
(Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc 2000)

Nguyễn Viết Thắng - Chân dung nhà văn Bùi Ngọc Tấn - 2016

Nguyễn Viết Thắng - Bạn tôi - Xi măng - 1999
(Triển lãm Mỹ thuật thủ đô 1999)

Nguyễn Viết Thắng - Chân dung nhạc sĩ Văn Cao - 1997
(Triển lãm Mỹ thuật Thủ đô 1999)


 Nguyễn Viết Thắng - Nude 1 - Đất nung - H33cm - 1997
--------------------

Nguyễn Viết Thắng
Đường qua bản - Sơn dầu (50x115cm) 2019

Nguyễn Viết Thắng
Bìa rừng - Sơn dầu (50x115cm) 2019

Nguyễn Viết Thắng
Nude 7 - Sơn dầu (45x35cm) 2018

Nguyễn Viết Thắng
Nude 5 - Sơn dầu (45x35cm) 2018

Nguyễn Viết Thắng
Nude 6 - Sơn dầu (45x35cm) 2018

Nguyễn Viết Thắng
Nude đen - Sơn dầu (50x50cm) 2018

Nguyễn Viết Thắng
 Cafe nude 2 - Sơn dầu (60x50cm) 2018

Nguyễn Viết Thắng
Cafe nude 1 - Sơn dầu (50x40cm) 2018

Nguyễn Viết Thắng
Con sông ở Diêm Điền - Sơn dầu (42x97cm) 2018
(Giải Nhất - Triển lãm Mỹ thuật Hải Phòng 2018)

Nguyễn Viết Thắng
Dòng sông cạn - Sơn dầu (70x90cm) 2018

Nguyễn Viết Thắng
Tắm - Sơn dầu (50x60cm) 2018

Nguyễn Viết Thắng
Bìa rừng - Sơn dầu (70x90cm) 2018

Nguyễn Viết Thắng
Mai Hịch 6 - Sơn dầu (60x80cm) 2018

Nguyễn Viết Thắng
Chiều Mường Hịch - Sơn dầu (70x90cm) 2018

Nguyễn Viết Thắng
Mai Hịch - Sơn dầu (60x80cm) 2018

Nguyễn Viết Thắng
Bến quê - Oil on canvas (60cm x 80cm) 2017

Nguyễn Viết Thắng
Salem - Oil on canvas (48cm x 40cm) 2017

Nguyễn Viết Thắng
Xóm núi - Oil on canvas (50cm x 50cm) 2017

Nguyễn Viết Thắng
Lối cũ - Oil on canvas (80cm x 70cm) 2017

Nguyễn Viết Thắng
Miền Trung yêu thương - Oil on canvas (70x80cm) 2017
(Tranh tặng cho trương trình đấu giá "Vì Miền Trung".
Sưu tập của ông Philip Dao, TP. HCM)

Nguyễn Viết Thắng
Ngoại ô - Oil on canvas (80x100cm) 2017
Sưu tập của ông Nguyễn Ngọc Hạnh (Đà Nẵng)

Nguyễn Viết Thắng
Xóm núi - Oil on canvas (75cm x 90cm) 2017
Sưu tập của họa sĩ Ngô Trần Vũ (TP. HCM)

Nguyễn Viết Thắng
Nắng công trường - Acrylic on canvas (70x80cm) 2017

Nguyễn Viết Thắng
Nắng - Acrylic on canvas (80x70cm) 2017
(Sưu tập của Loan Bùi, HP)

Nguyễn Viết Thắng
Cát Hải - Acrylic on canvas (38x88cm) 2017
Sưu tập của Phạm Minh Hường (Hải Phòng)

Nguyễn Viết Thắng
Bến Phù Long, Cát Bà - Acrylic on canvas (70x80cm) 2017
Sưu tập của nghệ nhân Trần Hùng (Gốm sứ Hùng Lan - Bát Tràng, Hà Nội)

Nguyễn Viết Thắng
Bến cá Phù Long (Cát Bà) - Acrylic on canvas (38x88cm) 2017
(Sưu tập của Nguyễn Hồng Nhung, TP.HCM)

Nguyễn Viết Thắng
Nude 3 - Acrylic on canvas (45x60cm) 2017
(Sưu tập của Hanna Bui)

Nguyễn Viết Thắng
Nude 1 - Acrylic on canvas (35x73cm) 2017
(Sưu tập của Hoàng Thanh Hương, 19 Nguyễn Gia Thiều, HN)

Nguyễn Viết Thắng
Công chúa 2 - Acrylic on canvas (56x29cm)
(Sưu tập của CĐC, Hà Nội)

Nguyễn Viết Thắng
Công chúa 1 - Acrylic on canvas (26x56cm)

Nguyễn Viết Thắng
Ngõ - Acrylic trên toan (40x50cm) 2017
(Sưu tập của ông Dương Hoàng Nam)

Nguyễn Viết Thắng
Tây Bắc - Acrylic trên toan (39x60cm) 2016

Nguyễn Viết Thắng
Đầm nước - Acrylic trên toan (50x70cm) 2016

Nguyễn Viết Thắng
Phong cảnh Mai Châu - Bột màu (60x40cm) 1995

Xem thêm tranh và chi tiết tại: Tranh của Nguyễn Viết Thắng
--------------------
Nguyen Viet Thang
Born 1973 in Haiphong - Vietnam
Graduated from Hanoi Industrial Fine Arts College in 1997
There is the study of basic shapes and a clear recall to the primordial art in the sculptures of this Vietnamese artist.
Chamotte pottery, material used to create them, finds a new test that makes it similar to the rough materials available in nature as wood and stone.
Animals, objects and human figures remind us the sacredness of totems, they keep inside and ancient spirit and suggest a return to the origins. 
Lines follow a symbolic idea of the subject. The artist prefers an essential style made of supposed dowels to compose the final sculpture, alternating smooth curves with squares and rectangles. 
The female figure looks like one neverending line where the beginning and the end run after up to join. 
Nguyen Viet Thang was born in Vietnam where he actually lives and works; he has been taking part to many exhibitions in this country since 1999.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Xin mời đóng góp những ý kiến quý báu của bạn!