Lê Viết Sử

Họa sĩ Lê Viết Sử
  • Sinh năm 1943 tại Hải Phòng 
  • Cử nhân Mỹ thuật
  • Hội viên hội Mỹ thuật Việt nam
  • Hội viên hội Mỹ thuật Hải Phòng
  • Địa chỉ: Chính Mỹ, Thủy Nguyên, Hải Phòng
  • Tel: 01229395023
Lê Viết Sử - Hoa bốn mùa - Màu bột (80cm x 120cm) - 2013
( Triển lãm Mỹ thuật khu vực đồng bằng sông Hồng - Bắc Ninh 2013)


Lê Viết Sử - Da cam - Giấy dó (60cm x 80cm) - 2012


Lê Viết Sử - Phong cảnh - Giấy dó
(Sưu tập của họa sĩ Bùi Mạnh Hùng)

Lê Viết Sử - Bến sông - Giấy dó - 60 x 80cm

Lê Viết Sử - Khỏa thân - Sơn dầu - 60cm x 80cm
(Sưu tập của họa sĩ Võ Long)


Lê Viết Sử - Cháu gái - Màu bột
(Sưu tập của họa sĩ Bùi Mạnh Hùng)

Lê Viết Sử - Tam Bạc - Sơn dầu (140cm x 140cm) 2010

Lê Viết Sử - Cát Bà - Giấy dó
(Sưu tập của TT Triển lãm & Mỹ thuật Hải Phòng)


Lê Viết Sử - Cảnh quê - Màu bột
(Sưu tập của họa sĩ Bùi Mạnh Hùng)


Lê Viết Sử - Xã trưởng - Mẹ đốp - Màu bột
(Sưu tập của họa sĩ Bùi Mạnh Hùng)

Lê Viết Sử - Ba thế hệ - Sơn dầu

 Lê Viết Sử - Tĩnh vật - Sơn dầu

 Lê Viết Sử - Tĩnh vật - Sơn dầu
(Sưu tập của họa sĩ Bùi Mạnh Hùng) 


Lê Viết Sử - Tĩnh vật - Sơn dầu
(Sưu tập của nghệ nhân Vũ Thắng, Bát Tràng)


 Lê Viết Sử - Chân dung - Bột màu - 40cm x 60cm
(Sưu tập của họa sĩ Võ Long)

 Lê Viết Sử - Thiếu nữ - bột màu

 Lê Viết Sử - Chân dung họa sĩ Nguyễn Đoàn - Giấy dó

 Lê Viết Sử - Tĩnh vật - Bột màu
(Sưu tập của Nguyễn Viết Thắng)

  Lê Viết Sử - Tĩnh vật - Bột màu
(Sưu tập của họa sĩ Võ Long)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Xin mời đóng góp những ý kiến quý báu của bạn!