Quốc Sủng

Họa sĩ Phạm Quốc Sủng
Bút danh: Quốc Sủng
Sinh năm 1946
Hội viên hội Mỹ thuật Hải Phòng
Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc năm 1990, 1995
Tham gia triển lãm tại Vlađivostoc (Nga)
Triển lãm nhóm 3 họa sĩ tại Triển lãm 16 Ngô Quyền, Hà Nội
Có tranh trong các sưu tập cá nhân trong và ngoài nước

 Phong cảnh - Sơn dầu
 (Triển lãm Mỹ thuật Hải Phòng chào mừng lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2012)

Thiếu nữ - Màu nước (60cm x 45cm)