Bùi Nguyên Trường

Mỹ thuật Hải Phòng
Họa sĩ Bùi Nguyên Trường
Sinh năm 1942 tại Hải Phòng
  • Họa sĩ tự học
  • 1997: Triển lãm cá nhân tại 29 Hàng Bài, Hà nội
  • 1997: Triển lãm cá nhân tại Na Uy
  • Địa chỉ: 1/79 Cầu Đất, Hải Phòng